Vzdelávanie zamestnancov

Ponúkame pre manažérov a zamestnancov samospráv školenia a tréningy v oblasti odborných znalostí a zručností

services
services
Vzdelávanie zamestnancov

Ponúkame pre manažérov a zamestnancov samospráv školenia a tréningy v oblasti odborných znalostí a zručností

  • Riadenie kvality v samospráve (EFQM)
  • EŠIF pre samosprávy
  • Riadenie a rozvoj zamestnancov
  • Riadenie projektov
pomoc
Rozšírenie separovaného zberu v meste Snina
Aktuality
Oprava a modernizácia Základnej školy s materskou školou Muráň
Aktuality
Vybudovanie kanalizácie v obci Borský Mikuláš
Aktuality