Smart city a proklientske riešenia

Pomáhame samosprávam pri tvorbe a implementácii smart city riešení, vytváraní pracovísk prvého kontaktu a pri plánovaní a realizácii projektov participácie:

services
services
Smart city a proklientske riešenia

Pomáhame samosprávam pri tvorbe a implementácii smart city riešení, vytváraní pracovísk prvého kontaktu a pri plánovaní a realizácii projektov participácie:

  • Inovačné súťaže smart city riešení
  • Klientske centrá a pracoviská prvého kontaktu
pomoc
Rozšírenie separovaného zberu v meste Snina
Aktuality
Oprava a modernizácia Základnej školy s materskou školou Muráň
Aktuality
Vybudovanie kanalizácie v obci Borský Mikuláš
Aktuality