PHSR a strategické plánovanie

Strategické plány organizácií sa často robia na poslednú chvíľu a sú iba popisným zoznamom prebiehajúcich aktivít. Takéto plány väčšinou končia v zásuvkách bez toho, aby sa s nimi každodenne aktívne pracovalo. Dobrý strategický plán sa pritom môže stať praktickým východiskom pre napĺňaní vízií, priorít a cieľov rozvoja vášho územia

services
services
PHSR a strategické plánovanie

Strategické plány organizácií sa často robia na poslednú chvíľu a sú iba popisným zoznamom prebiehajúcich aktivít. Takéto plány väčšinou končia v zásuvkách bez toho, aby sa s nimi každodenne aktívne pracovalo. Dobrý strategický plán sa pritom môže stať praktickým východiskom pre napĺňaní vízií, priorít a cieľov rozvoja vášho územia

  • Tvorba, aktualizácia a vyhodnocovanie PHSR (PRM/PRO),
  • Tvorba programového rozpočtu
  • Príprava komunálneho plánu sociálnych služieb, stratégie odpadového hospodárstva, stratégie kultúry, športu a mládeže, stratégie smart city, stratégie rozvoje cestovného ruchu a i
pomoc
Rozšírenie separovaného zberu v meste Snina
Aktuality
Oprava a modernizácia Základnej školy s materskou školou Muráň
Aktuality
Vybudovanie kanalizácie v obci Borský Mikuláš
Aktuality