Manažment úradov

Hľadáme spôsoby, ako zvýšiť efektivitu riadenia mestských/obecných úradov a kvalitu poskytovania služieb verejnosti

services
services
Manažment úradov

Hľadáme spôsoby, ako zvýšiť efektivitu riadenia mestských/obecných úradov a kvalitu poskytovania služieb verejnosti

  • Procesná, organizačná a personálna optimalizácia úradov a organizácií miestnej samosprávy, zefektívňovanie postupov
  • Vhodný organizačný model a štruktúra
  • Systém riadenia projektov
  • Vytváranie pracovísk prvého kontaktu
pomoc
Rozšírenie separovaného zberu v meste Snina
Aktuality
Oprava a modernizácia Základnej školy s materskou školou Muráň
Aktuality
Vybudovanie kanalizácie v obci Borský Mikuláš
Aktuality