Komunálne služby

Ponúkame znalosti a skúsenosti v oblasti zefektívňovania mestských/obecných podnikov, nastavovania vzťahov s dodávateľmi služieb a organizáciami s majetkovou účasťou samosprávy.

services
services
Komunálne služby

Ponúkame znalosti a skúsenosti v oblasti zefektívňovania mestských/obecných podnikov, nastavovania vzťahov s dodávateľmi služieb a organizáciami s majetkovou účasťou samosprávy.

  • Riadenie komunálnych služieb
  • VProcesná, organizačná a nákladovo/výnosová optimalizácia mestských/obecných podnikov
  • Nastavenie účinných vzťahov medzi samosprávou a ňou zriadenými organizáciami alebo organizáciami s majetkovou účasťou samosprávy
  • Nastavenie vhodných obchodných (dodávateľsko-odberateľských) vzťahov, výkonnostných ukazovateľov, cieľov, systému kontroly a systému odmeňovania vo vzťahu k obstarávaným dodávateľom služieb
pomoc
Rozšírenie separovaného zberu v meste Snina
Aktuality
Oprava a modernizácia Základnej školy s materskou školou Muráň
Aktuality
Vybudovanie kanalizácie v obci Borský Mikuláš
Aktuality