Finančné riadenie samospráv

Zabezpečujeme pre samosprávy služby v týchto oblastiach

services
services
Finančné riadenie samospráv

Zabezpečujeme pre samosprávy služby v týchto oblastiach

  • Finančný manažment
  • Nákladovo – výnosové analýzy
  • Štúdie realizovateľnosti
  • Tvorba a vyhodnocovanie programového rozpočtu
pomoc
Rozšírenie separovaného zberu v meste Snina
Aktuality
Oprava a modernizácia Základnej školy s materskou školou Muráň
Aktuality
Vybudovanie kanalizácie v obci Borský Mikuláš
Aktuality