Dotácie a granty

Potrebujete sa zorientovať v spleti informácií o regionálnej politike EÚ, eurofondoch, operačných programoch, alebo získať dotáciu na financovanie vašich rozvojových zámerov? Alebo máte konkrétny projekt a radi by ste vaše otázky prešli so skúseným odborníkom pred tým než si objednáte ďalšie služby? Využite grantové poradenstvo formou konzultácie priamo s našimi GrantExpertmi.services
services
Dotácie a granty

Potrebujete sa zorientovať v spleti informácií o regionálnej politike EÚ, eurofondoch, operačných programoch, alebo získať dotáciu na financovanie vašich rozvojových zámerov? Alebo máte konkrétny projekt a radi by ste vaše otázky prešli so skúseným odborníkom pred tým než si objednáte ďalšie služby? Využite grantové poradenstvo formou konzultácie priamo s našimi GrantExpertmi.  pomoc
  Rozšírenie separovaného zberu v meste Snina
  Aktuality
  Oprava a modernizácia Základnej školy s materskou školou Muráň
  Aktuality
  Vybudovanie kanalizácie v obci Borský Mikuláš
  Aktuality