Aktuálne projekty Centire pre samosprávy

Centire – váš partner pre komunálne poradenstvo.

Naším poslaním je poskytovať odborné poradenstvo šité na mieru, ktoré vždy odráža individuálne charakteristiky a potreby našich klientov. Podporujeme rozvoj udržateľných miestnych spoločenstiev a neustále hľadáme nové nápady a riešenia, ktoré pomáhajú miestnej a regionálnej samospráve pri poskytovaní efektívnych komunálnych služieb.

Počas svojej viac ako 20 ročnej existencie boli odborníci Centire zapojený do procesu tvorby programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja vo viac ako 25 mestách a obciach Slovenska – od malých obcí ako Marianka po veľké mestské oblasti akým je mestská časť Bratislava – Petržalka. Mestá ako Veľký Meder a Bánovce nad Bebravou profitovali z nášho know-how pri realizácií procesných a organizačných auditov, ktoré prispeli k zlepšeniu fungovania ich mestských úradov ako aj vybraných mestských organizácií.

Centire stálo pri zrode významných digitálnych inovácií akými sú portál CIVITAS, vďaka ktorému získali v roku 2010 ocenenie Zlatý Erb mestá ako Turčianske Teplice, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Snina a, ktorý poskytuje informácie o rôznych grantoch a dotáciách na jednom mieste. Vďaka našim odborníkom pre grantové financovanie boli realizované mnohé významné investície v oblasti životného prostredia, vzdelávacej infraštruktúry ako aj obnovy a ochrany kultúrneho dedičstva v mestách a obciach v rámci celého Slovenska. Medzi naše najvýznamnejšie referencie patria rekonštrukcia kanalizácie v meste Hurbanovo alebo v obci Borský Mikuláš a projekty obnovy Čachtického hradu a kaštieľa v Snine.

Centire sa zameriava sa na poskytovanie inovatívnych a kreatívnych riešení pre rôzne oblasti spadajúce do kompetenčného rámca miest a obcí. Naše bohaté skúsenosti s fungovaním miestnej a regionálnej samosprávy spojené s dôkladnými znalosťami súčasného ekonomického, regulačného a digitálneho prostredia poskytujú Centire jedinečnú perspektívu a kapacitu na pomoc zástupcom miestnej samosprávy pri zlepšovaní efektívnosti a účinnosti vybraných komunálnych služieb.
Aktuality
Centire pomáha Trenčínu byť Smart city, umelá inteligencia v komunikácii mesta.

Začiatkom januára bol v Trenčíne predstavený nový spôsob komunikáce mesta s občanmi – Smart City – Chatbot A.I., ktorý bude využívať prvky umelej inteligencie. Vďaka nemu sa Trenčín stane prvým mestom na Slovensku s podobným komunikačným nástrojom. Riešenie tímu bot.media vzišlo z inovačnej súťaže, ktorú pre mesto organizovala spoločnosť Centire v rámci medzinárodného projektu OpenMaker. […]

Čítaj viac
Prehľad kompetencií miestnej samosprávy. Nástroj v súčasnosti využívajú aj v Hurbanove
Aktuality
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tlmače
Aktuality
Inovačná súťaž mesta Trenčin – Smart city v rámci medzinárodného projektu OpenMaker
Aktuality
pomoc
Aktuality
V Kežmarku si chodníky v zime adoptovali občania

Uplynulú zimu pribudla samosprávam na základe novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách nová povinnosť. Do novely platilo, že za údržbu chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedali vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností. Novela túto povinnosť presunula na správcov miestnych komunikácií, čo […]

Čitaj viac